Reklama BARTOŠ – Chránená dielňa

Náhradné plnenie – Čo to vlastne je?

Zaplatím pokutu štátu? Alebo ušetrím a získam zato ešte aj tovar či službu?

V zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte minimálne 3,2 % z celkového počtu zamestnancov. Ak tak neurobíte, ste štátu povinný ročne uhradiť odvody za každé takto nevytvorené pracovné miesto vo výške 1045,- € (údaj platný pre rok 2016).

Ak patríte medzi firmy, ktoré nemôžu zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, máme pre Vás riešenie

Zákon umožňuje splniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím tzv. náhradným plnením. Namiesto zaplatenia pokuty môžete nakúpiť produkty či služby od chránenej dielne. Vaša spoločnosť si tak splní zákonnú povinnosť a súčasne ušetrí v porovnaní s pokutou, ktorú by ste inak museli zaplatiť štátu. Vedeli ste, že za jedno takto neobsadené pracovné miesto ste v roku 2016 mohli ušetriť až 116,- €?

Ušetríte a získate aj protislužbu

V chránenej dielni reklama BARTOŠ, s. r. o. Vám vyrobíme reklamné predmety alebo pracovné oblečenie, poskytneme grafické služby, vyrobíme vizitky, letáky, obálky prípadne iné propagačné predmety s logom vašej firmy. Vystavíme faktúru a všetky potrebné dokumenty, ktoré sú potrebné pre splnenie si tejto zákonnej povinnosti.

Všetky nami vystavené potvrdenia boli vždy v plnej výške akceptované ÚPSVaR a uznané vo výške 100% tak ako sme zákazníkovi sľúbili. Všetky potrebné dokumenty Vám pripravíme.

A dokedy si musí zamestnávateľ splniť túto povinnosť?

Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky, odoberaním výrobkov alebo služieb je zamestnávateľ povinný preukázať najneskôr do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive „Potvrdenie pre zamestnávateľa“. Pri preukazovaní k potvrdeniu zamestnávateľ doloží ďalšie doklady preukazujúce náhradné plnenie – fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, zmluva), fotokópiu dokladu o zaplatení zákazky (faktúra a výpis z bankového účtu o platbe).

A tu ešte jedna veľmi doležitá informácia!

Náhradné plnenie nie je možné uplatňovať spätne a faktúra musí byť uhradená do konca kalendárneho roku, preto si nákup reklamných predmetov nenechávajte na koniec roka.

Počet zamestnancov celkom:


Počet ZŤP zamestnancov v spoločnosti:

 

Počet ZŤP vyžadovaných zo zákona:

Výška odvodov pre štát:

0,00 €

Výška náhradného plnenia:

0,00 €

Kontaktujte nás
Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA podliehajúcej pravidlám používania a ochrany súkromia spoločnosti Google.