Chránená dielňa

Štatút chránenej dielne má nesporné výhody pre vašu firmu

Spoluprácou s našou spoločnosťou a využitím chránenej dielne, ktorú reklama BARTOŠ prevádzkuje pod značkou BPV SERVIS SLOVAKIA, s. r. o., ušetríte nielen na nákladoch, ale nahradíte i povinné odvody štátu. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Zaplatím pokutu štátu? Alebo ušetrím a získam zato ešte aj tovar či službu?

V zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte minimálne 3,2 % z celkového počtu zamestnancov. 

Ak tak neurobíte, ste povinný štátu ročne uhradiť povinný odvod za každé takto nevytvorené pracovné miesto vo výške 1540,- € (údaj platný pre rok 2023).

Ak patríte medzi firmy, ktoré nemôžu zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, máme pre vás riešenie

Zákon umožňuje splniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím tzv. náhradným plnením. 

Namiesto zaplatenia pokuty môžete nakúpiť produkty či služby od chránenej dielne. Vaša spoločnosť si tak splní zákonnú povinnosť a súčasne ušetrí v porovnaní s pokutou, ktorú by ste inak museli zaplatiť štátu. 

Vedeli ste, že za jedno takto neobsadené pracovné miesto môžete v roku 2023 ušetriť až 171,- €? Výška náhradného plnenia za každého takto nezamestnaného pracovníka je totiž Eur 1369,-€ (údaj platný pre rok 2023).

Ušetríte a získate aj protislužbu

V chránenej dielni BPV SERVIS SLOVAKIA, s. r. o. vám vyrobíme reklamné predmety alebo pracovné oblečenie, poskytneme grafické služby, vyrobíme vizitky, letáky, obálky prípadne iné propagačné predmety s logom vašej firmy. 

Vystavíme faktúru a všetky potrebné dokumenty, ktoré sú potrebné pre splnenie si tejto zákonnej povinnosti.

Všetky nami vystavené potvrdenia boli vždy v plnej výške akceptované ÚPSVaR a uznané vo výške 100% tak ako sme zákazníkovi sľúbili. Všetky potrebné dokumenty Vám pripravíme.

A dokedy si musí zamestnávateľ splniť túto povinnosť?

Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky, odoberaním výrobkov alebo služieb je zamestnávateľ povinný preukázať najneskôr do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive „Potvrdenie pre zamestnávateľa“.

Pri preukazovaní k potvrdeniu zamestnávateľ doloží ďalšie doklady preukazujúce náhradné plnenie – fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, zmluva), fotokópiu dokladu o zaplatení zákazky (faktúra a výpis z bankového účtu o platbe).

Náhradné plnenie nie je možné uplatňovať spätne a faktúra musí byť uhradená do konca kalendárneho roku, preto si nákup reklamných predmetov nenechávajte na koniec roka.