Projekty EU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zadávateľ zákazky: reklama BARTOŠ, s. r. o.;

Názov zákazky: Zariadenia na potlač textilu;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky sú zariadenia, ktoré sú  kľúčové v rámci technologického procesu potlače odevu. Zákazka sa delí na 2 časti:

časť č. 1 -Logický celok č.1 – súbor strojov zabezpečujúcich automatické umývanie a vymývanie sít a ich odmastenie – linka sa skladá z odvrstvovacieho stroja, ktorého súčasťou  je aj inteligentný filtračný systém, ktorý vyhodnocuje kvalitu používanej chémie a jej prečisťovanie. Zaznamenáva tiež počet prevádzkových hodín. Po odvrstvení nasleduje proces vymývania. Vymývanie sa deje vysokým tlakom a prúdom vody. Na to slúži automatické zariadenie na vymývanie a odvrstvenie sít. Jeho súčasťou je taktiež filtračný systém, ktorý zaznamenáva počet prevádzkových hodín a oddeľuje pevné častice a prefiltrováva použitú chémiu tak, aby sa dala opakovane použiť. Kapacita stroja zaznamenáva počet vyčistených šablón a následne poskytuje podklady, informácie pre operátora o kontrole stavu chemikálii alebo výdrže chemickej náplne na počet spracovaných šablón.

časť č.2  – Logický celok č.2 – súbor strojov na nanášanie svetlocitlivej vrstvy, automatický osvit a vyvolanie sieťotlačovej šablóny – Linka na výrobu sít sa skladá z viacerých častí a obsahuje viacero zariadení. Zariadenia sú ovládané pomocou počítača alebo pomocou dotykovej obrazovky či smartfónu zo samostatnej aplikácie. Linka na vymývanie, ovrstvovanie, odvrstvovanie a digitálne nasvecovanie  nesie v sebe viaceré prvky inteligentných /smart/ riešení a prvky automatizácie a robotizácie výroby. súčasti linky: Vymývacia linka, Ovrstrovaci automat, dvrstvovaci automat  a Digitálne nasvietenie sít.

Podrobná technická špecifikácia zariadení je súčasťou súťažných podkladov.

 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete pod textom v plne editovateľných formátoch.

NOVÁ LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK: do 17.12.2021 do 10:00